Lamsoft logo
Downloads


Meer informatie over de simulatie van het Fisher audioset.

Het bestand met de programma-informatie bevat gegevens van de actuele instellingen. Dit bestand moet in dezelfde map staan bij het programma. Staat het daar niet dan geeft dit een foutmelding en start de simulatie niet.

Ter verduidelijking zijn de drukknoppen die zijn ingedrukt donkerder van kleur.

De audio set kan worden aan gezet met de knop 'Power' welke geheel links-boven zit.
Om het programma te beeindigen klikt men op de knop 'Stop Programma' die onderin de 'Programma bediening' balk zit.

Uitwerpen van een cassette kan via de 'Eject' knop en een cassette plaatsen gaat d.m.v. een klik net boven de 'Power' knop van het Cassettedeck. Er wordt automatisch een andere zijde van de cassette geplaatst.
De luidsprekers kun je omwisselen door een smallere/bredere versie d.m.v. een klik op de 'Display' knop, rechts op de Tuner.Met vriendelijke groet.
L a m S o f t