Lamsoft logo
D o w n l o a d s


Meer informatie over het Fisher audioset.


Het data bestand wat in de eerdere versies gebruikt werd is komen te vervallen.
Dit omdat het erg lastig is om de juiste bevoegdheden te krijgen voor de toegang.
De opstartinstellingen zijn nu 'ingebakken' in het programma zelf.
Daarna zijn er veel items te wijzigen. Bij een nieuwe start zijn deze wijzigingen ongedaan gemaakt.

Ter verduidelijking zijn de drukknoppen die zijn ingedrukt iets donkerder van kleur.

De set kan worden aangezet met de knop 'Power' welke geheel links-boven in de Timer zit.
Om het programma te beeindigen klikt men op de knop 'Stop Programma' die onderin de balk 'Programma Bediening' zit.

Uitwerpen van een cassette kan via de 'Eject' knop en een cassette plaatsen gaat d.m.v. een klik net boven de 'Power' knop van het Cassettedeck. Er wordt automatisch een andere zijde van de cassette geplaatst.

De luidsprekers kunnen worden gewisseld door smallere/bredere d.m.v. een klik op de 'Display' knop, rechts op de Tuner.

De Equalizer is op diverse instellingen te zetten d.m.v. klikken links en rechts naast de schuifregelaars.
Dit is alleen in deze simulatie mogelijk en natuurlijk niet op de echte apparatuur.


Met vriendelijke groet.
L a m S o f t
Pagina Terug         Index pagina